مقاله روايي تشخيصي آزمون باليني چندمحوري ميلون ـ۳ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۶ در دانش و پژوهش در روان شناسي كاربردي از صفحه ۲۷ تا ۳۸ منتشر شده است.
نام: روايي تشخيصي آزمون باليني چندمحوري ميلون ـ۳
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روايي تشخيصي
مقاله ام.سي.ام.آي ـ۳
مقاله خصيصه هاي عامل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شريفي علي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: مولوي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: نامداري كوروش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين مطالعه بررسي روايي تشخيصي مقياسهاي ام.سي.ام.آي ـ۳ (ميلون، ۱۹۹۴) در يك جمعيت ايراني است. روايي تشخيصي مقياسهاي ام.سي.ام.آي ـ۳ در نمونه اي شامل ۲۸۳ بيمار روحي، رواني بررسي شد. با استفاده از خصيصه هاي عامل (شيوع، حساسيت و ويژگي) توان هاي پيش بيني (مثبت، منفي و كل) ۲۴ مقياس ام.سي.ام.آي ـ۳ محاسبه گرديد. نتايج نشان دهنده روايي تشخيصي بسيار خوب تمام مقياس ها بود. يافته ها نشان مي دهند، مقياسهاي ام.سي.ام.آي ـ۳ توان پيش بيني مثبت، منفي و كل بالايي دارند. توان پيش بيني مثبت مقياسها در دامنه ۹۲/۰ تا ۹۸/۰، توان پيش بيني منفي مقياسها از ۹۳/۰ تا ۹۹/۰ است، همچنين توان تشخيص كل تمام مقياسها در دامنه ۵۸/۰ تا ۸۳/۰ قرار دارد. بنابراين ام.سي.ام.آي ـ۳، يك آزمون معتبر است و مي توان از آن براي تشخيص اختلالات شخصيت و نشانگان باليني استفاده كرد.