سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی شهرسازی فرهنگ گرا
تعداد صفحات: ۱۲
نویسنده(ها):
سوسن بصیری – عضو هیأت علمی گروه معماری، دانشگاه مارلیک نوشهر
نیما اسکندر – عضو هیأت علمی گروه نقاشی، دانشگاه مارلیک نوشهر،
رضا قنبری – عضو هیأت علمی گروه معماری ،دانشگاه مارلیک نوشهر،

چکیده:
دیوارنگاری ریشه دار ترین تعامل بصری انسان با محیط و دنیای بیرونی او صرف نظر از اهداف و انگیزه های بیان شده، اتفاقی است که در فاصله بدویت تا مدنیت انسان، پا به پای توسعه تمدن بشری استمرار داشته و سهم مهمی در تکامل فرهنگ عمومی و سلایق انسانها در ادوار مختلف داشته است. رخدادی که با توسعه زندگیشهری، نه تنها از اهمیت آن کاسته نشده، بلکه امروزه به نوبه خود مؤلفه های توانمندی از رسانه محیطی، هنر و فرهنگ را در خود به همراه داشته و همپای توسعه و فناوری معاصر پیش می رود. این نوشتار در پی آن است که با کنکاشی در زمینه جریان تحولات هنر دیوارنگاری در شهرهای ایرانی همچون تهران درسده های اخیر و با توجه به ماهیت ارتباطی دیوارنگاری ، به عنوان هنر شهری، بر قابلیتهای آن در بازخوانی المانهای هویتی از جمله داستانها، حماسه ها، افسانه ها، شخصیتها، رویدادها و … در جامعه تأکید نموده و بیان نماید که توجه به زیرساختهای این گرایش هنری و انتخاب موضوعات در خلق اثر دیواری تا چه اندازه بر کیفیت فضایی شهرهای امروزی مؤثر است؛ چراکه ساختاربصری آن، هویت شهر رابه نمایش می گذارد. شیوه و اساس کار در این نوشتار بر پایه تحقیقات میدانی و تحلیل داده ها می باشد تا در نهایت به تبیین معیارهای سنجش میزان موفقیت نمایش مضامین گوناگون هویتی و فرهنگی در قالب دیوار نگاره ها و تأثیر آن در بهبود حیات شهری امروز پرداخته شود