سال انتشار: ۱۳۹۲

محل انتشار: دومین همایش ملی آینده پژوهی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حسین رضایی دولت آبادی – استان اصفهان شهر اصفهان ؛ عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم و فناوری های نوین گروه مهندسی راهبرد دانش و فناوری
امیرحسین امیری، – استان تهران شهر تهران ؛ دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان
معصومه رحیمی – استان تهران شهر تهران ؛ دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان

چکیده:

با افزایش سرعت تغییرات و پیوستگی عدم قطعیت ها و مشاهده اثرات مخرب رویکردهای نادرست رهبران بر زندگی انسان ها در عصر حاضر تکیه بر صلاحیت های رهبری که ریشه در گذشته دارند دیگر کارآمد و موفق نخواهد بود، در عوض محیط در حال ظهور کنونی نیازمند یک سری از مهارت های جدید رهبری است که هم تراز با نیازهای آینده می باشد. در این مقاله با رویکرد آینده نگاری به شناسایی و معرفی مهارت های ضروری رهبری برای فائق آمدن بر مشکلات و چالش های حال حاضر، پیش بینی و جلوگیری از رخداد مشکلات جدید و موفقیت در آینده نزدیک پرداخته شد. امید است مطالعه پیش رو نقطه شروعی برای تحقیقات بیشتر در این زمینه را فراهم نماید.