سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: پنجمین همایش سراسری علوم انسانی و هنر

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

معصومه طایفه قوچعلی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

با یک بررسی منصفانه به روشنی معلوم می شود که اقوام ایرانی از دیر باز از نظر باورهای مذهبی فرهنگی یک سر و گردنی از دیگر اقوام و ملت های موجود در دنیا، برتر داشته اند چرا که به روایت اوستا، از زمانی که جمشید پادشاه پیشدادی از سوی اهورامزدا فرمان یافت تا در روی زمین پادشاهی کند، اولین اقدام جمشید با ستایش و نیایش شروع می شود و از ایزد هوا و باد چنین تقاضا می کند: « این کامیابی را به من ده، تو ای زبردست! تا من در میان تولد یافتگان بشر فرهمندترین گردم… ». در مطالعه ی تاریخ پرفراز و نشیب اقوام ایرانی این مطلب پیوسته به دست می آید که ایرانیان در همه حال حقیقت انکار ناپذیری به نام «دین» را در رأس همه ی امور قرار داده اند، هم چنانکه اکثر نویسندگان و شاعران نامدار پارسی زبان با ظرافت طبع و شیوایی بیان لحظه به لحظه ی آن ها را ثبت کرده اند. که به پاس این همه فراخ سینگی های این اقوام تعالی جوی، در این مقاله نمونه هایی از این نیایش ها و راز و نیازها را در زیر مجموعه ی یک تقسیم بندی دهگانه به بررسی نشسته ایم و برای اثبات این روحیه همیشه پویای نیایش گری ایرانیان،نمونه هایی را نیز در ادیان متداول درا ین سرزمین همیشه زنده ی مذهبی و فرهنگی آورده ایم، باشد که جرقه ای در اذهان صاحبان قلم زند مبنی بر این که مجموعه ای هر چند کامل تر از این روحیه ی پیوسته پایدار، به جامعه ی مذهبی ما ارزانی بدارند.