سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ذبیح الله یوسفی – استادیار گروه بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی مازندران
عیسی جوکارسرهنگی – استادیار گروه جغرافیای دانشگاه مازندران
وحید غلامی – دانشجوی دکتری آبخیزداری

چکیده:

به منظور اجرای مدل در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی و بررسی وضعیت رودخانه و حریم آن از لحاظ آلودگی و استقرار صنایع و مکان یایی مناطق مناسب برای استقرار صنایع ابتدا مدلی با توجه به منابع موجود و بر اساس تحقیقات گذشته ارائه شد . سپس لایه های وکتوری یا برداری هر یک از پارمترها یا عوامل مدل بصورت زمین مرجع در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی رقومی شدند. این اطلاعات شامل خطوط و سطوح هم باران، خطوط تراز، شبکه جاده ها ، شبکه هیدروگرافی و غیره . سپس این لایه ها به فرمت رستری یا شبکه ای برای اجرای مدل تبدیل شدند. لایه های رستر ی بصورت بافر یا حریم برای جاده، رودخانه ها، چشمه ها و قنوات، مراکز درمانی، اموزشی و شهر و روستاها و دریاچه ها که حای رقم فاصله از هر کدام از اینها بوده تهیه شدند . از خطو تراز ، مدل ارتفاعی رقومی (DEM) و لایه های رستری شیب و جهت شیب تهیه شد. سپس با همپوشانی این لایه های رستری ودل مذکور برای مکان یابی گروه های مختلف صنایع در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی بکار گرفته شد و نتیجه حاصل از این اعمال در غالب نقشه ها و لایه های وکتوری ارائه گردید استفاده از GIS برای استفاده شایسته و پایدار از تمام امکانات یک منطقه و همچنین پیشگیری از بحرانهای زیست محیطی از اهمیت به سزایی برخوردار است. با وجود اینکه تعیین موقعیت مکانی حریم رودخانه و منابع آلوده ساز آن؛ از ضروریات طرحهای توسعه است، مطالعات زیست محیطی با این سامانه ؛ موضوع کمرنگ بوده و بیشتر مطالعات به روش سنتی اجرا می گردد. هدف از این تحقیق ارزیابی ملاحظات زیست محیطی و موارد مهمی است که باید در پایش زیست محیطی رودخانه مورد توجه قرارگیرد