مقاله رودكي روايتگر زمان (رويكردي جامعه شناختي به ديوان رودكي) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در جستارهاي ادبي (مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني مشهد) از صفحه ۱۹۵ تا ۲۱۵ منتشر شده است.
نام: رودكي روايتگر زمان (رويكردي جامعه شناختي به ديوان رودكي)
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رودكي
مقاله ديوان
مقاله جامعه
مقاله فرهنگ
مقاله آيين
مقاله آداب و رسوم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پيامني بهناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يكي از شيوه هاي آشنايي با آداب، رسوم وسنتهاي اقوام و قبيله هاي گذشته، بررسي آثار ادبي بزرگي است كه از آن روزگاران به يادگار مانده است. دستيابي به آيينها و باورهاي مردمان اعصار پيشين، به عنوان بخشي پايدار از فرهنگ جامعه از طريق بررسي ديوان شاعران، متون ادبي و اسناد تاريخي نيز امكان پذير خواهد بود. آيينهايي همچون ازدواج، سوگواري، بازيها و سرگرميها و جشنها وچگونگي برپايي آنها از جمله مواردي است كه در اين نوشتار بدانها پرداخته شده است. در اين ميان ديوان رودكي نيز به عنوان اثري ماندگار، تكه هايي از تاريخ دوران سامانيان را درخود دارد.
از آن جا كه آشنايي با وضعيت فرهنگي جامعه در روزگار رودكي ما را با حقايق بيشتري در باره روزگار زمان حيات شاعر آشنا خواهد ساخت بنابراين با چنين رويكردي اشعار اين اديب بزرگ را از ديدگاه جامعه شناختي وبا رويكرد فرهنگي مورد بررسي قرار خواهيم داد.