سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رحیم شعبانیان – استادیار گروه زمین شناسی عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور تبریز
موسی باقری – دانشجوی دکتری رسوب شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

آهک های غنی از فسیل در نواحی شمال غرب ایران حاوی ۲۵ گونه و ۳۶ جنس مربوط به روزنبران اشکوب جلفین است. ترکیب روزنبران این توالی ها شامل روزنبران پوسته پورسلانوزی، روزنبران تک ردیفی، فوزولینیدهای کوچک، اشکال با دیواره هیالین وابسته به زیرراسته Lagenina و روزنبران پوسته میکروگرانولار مربوط به خانواده Biseriamminidae است. این مجموعه فسیلی از آهک های نازک لایه، آهک های شیلی و آهک های مارنی معادل سازند نسن در بخش های جنوبی و سازندهای جلفا و علی باشی در بخش شمالی ناحیه مورد مطالعه مورد شناسایی قرار گرفته اند. با وجود اینکه فوق پرمین پسین در قلمرو تتیس به علت ایالت شدگی و کنترل عواملی بومی از یک ناحیه به ناحیه دیگر فرق دارد، معهذا شمار زیادی از گونه های شناسایی شده، بایوماروکرهای طبقات رسوبی با سن اشکوب جلفین در قلمرو تتیس می باشد.