سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رحیم شعبانیان – دانشگاه پیام نور ؛ مرکز تبریز
خسرو خسروتهرانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ؛گروه زمین شناسی
ایرج مومنی – دانشگاه شهید بهشتی؛ دانشکده علوم زمین؛ گروه زمین شناسی

چکیده:

بررسی و مطالعه مقاطع نازک برشهای چینه ای مختلف در شمالغرب ایران؛ منجر به شناسایی ۴۰ جنس و ۶۰ گونه روزنبران بنتوز مر بوط به اشکوبهای مدین؛ جلفین ودوراشامین شده است . جامعه روزنبران شناخته شده هر چند در سطح جنس تا حدی مشابه با فرامینی فرهای گزارش ش ده از البرز؛ایران مرکزی و آباده بوده و قرابت تتیسی آنها کاملا مشخص است ولی بطور آشکار ایالت شدگی فونستیک را در پرمین بالایی نشان می دهد . این مجموعه به خانواده های Staffellidae,Schubertellidae , Ozawainellidae از فوزولینیده وخانواده های Icthyolaridae, Nodosaroidae, BiseriaminidaeGeinitzinidae,Cornuspiridae ,emigordiopsidae روزنبران کوچک تعلق دارند