سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهارمین همایش قیر و آسفالت ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

محمود عامری – دانشیار دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت ایران تهران
علیرضا خاوندی – دانشجوی دوره دکتری

چکیده:

افزایش ترافیک و نیز هزینه های نگهداری روسازی محققان را بر آن داشت که تا به طرح و اجرای روسازی هایی اقدام نمایند که بتواند دوره طراحی بیشتری را نسبت به روسازی های موجود داشته و در طول این دوره قابلیت خدمت دهی مناسب به ترافیک بیشتر را بدون نیاز به نگهداری سازه ای داشته باشند.