سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

شاپور طاحونی – استاد یاردانشگاه صنعتی امیرکبیر مدیر مهندسی – مهندسین مشاور تدبیر
سیدجواد میرمحمدعلی – مدیر فنی پروژه – مهندسین مشاور تدبیرساحل پارس

چکیده:

باراندازها در بنادر نقش مهمی در نگهداری کالا داشته و از منابع مهم در آمد برای بنادر به شمار میروند . تو سعه حمل و نقل بار با کانتینر در دو دهه اخیر مساحتهای وسیعی در بنادر را به محوطه های نگهداری کانتینر تبدیل نموده . بطوریکه بیش از ۷۰ درصد سطوح باراندازها در بنادر به ترمینالهای کانتینری اختصاص یافته است .
از دیگر موارد کاربری باراندازها که پس از ترمینالهای کانتینری از اهمیت ویژه ای برخوردار است . باراندازهایی است که برای نگهداری کالاهای فله و سنگین از قبیل دانه های غلات ، لوله های فولاد ،‌ نیمرخهای فولادی ، شمش های فولادی و رول های سنگین و نقله های سنگین مورد استفاده قرار میگیرد . عملکرد صحیح و کارائی یک بارانداز از دید گاه بهره برداران در کنار طرح معماری آن در درجه اول توسط روسازی آن ارزیابیمی گردد .
در مجموعه ارائه شده روسازی ها به عنوان سطح نهایی باراندازها با دو رویکرد شامل عملکرد سازه ای و وظیفه ای مورد بررسی قرار گرفته اند . با توجه به اهمیت موضوع و نارضایتی مدیریت بنادر ، از عملکرد باراندازها و تحمیل هزینه های تعمیر و نگهداری و بررسی های میدانی بعمل آمده از وضعیت باراندازهای بندر خرمشهر و بندر امام خمینی ( ره ) و ارزیابی های انجام شده ، راهکارهایی برای انتخاب روسازی مناسب با توجه به تلفیق عملکرد آنها ارائه گردیده است .