مقاله روسيه، آمريکا و مساله ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در راهبرد از صفحه ۵۹ تا ۷۳ منتشر شده است.
نام: روسيه، آمريکا و مساله ايران
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ايران
مقاله روسيه
مقاله آمريکا
مقاله غرب
مقاله برنامه هسته اي ايران
مقاله همکاري هاي نظامي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شوري محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
موضوع روابط ايران و روسيه در دوره پس از فروپاشي شوروي به دليل حمايت تکنولوژيک و سياسي روسيه از برنامه هسته اي ايران و برخي همکاري هاي نظامي ميان دو کشور دل مشغولي و مساله آمريکا و تعدادي از قدرت هاي بزرگ غربي بوده است. طي دوره پس از فروپاشي شوروي، آمريکا در شرايطي موجب تحکيم روابط ميان ايران و روسيه شده و گاه نيز مانع برقراري برخي پيوندها ميان دو کشور گرديده است. آنچه واضح است اينکه حتي در سخت ترين شرايط، افزايش تنش در روابط روسيه و آمريکا الزاما به تقويت و گسترش روابط ايران و روسيه، به ويژه در زمينه هاي استراتژيک منجر نشده است.