مقاله روسيه شناسي در دوره شوروي و پس از آن: تحولات و درس ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان و پاييز ۱۳۸۸ در مطالعات اوراسياي مركزي از صفحه ۸۵ تا ۱۰۶ منتشر شده است.
نام: روسيه شناسي در دوره شوروي و پس از آن: تحولات و درس ها
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روسيه شناسي
مقاله شوروي
مقاله شوروي شناسي
مقاله پساشوروي
مقاله آمريکا
مقاله اروپا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سنايي مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اگرچه روس شناسي در قرن هاي گذشته به شکل هاي مختلف در آکادمي هاي جهان وجود داشت، اما تنها در نيمه دوم قرن بيستم بود که محافل دانشگاهي عمده در اروپا و آمريکا با جذب برخي دانشمندان و نويسندگان مهاجر از شوروي توجه جدي نسبت به شناخت شوروي و تحولات جاري در آن نشان دادند. براي اين محافل و مراکز علمي شناخت شوروي به عنوان بزرگ ترين دشمن ليبراليسم، سرمايه داري و دموکراسي که پايه هاي اصلي جوامع نوين و همچنين حکومت ها در اروپا و آمريکا بودند بسيار اهميت داشت. فروپاشي شوروي به همان اندازه که اقليم سياست و حتي مفاهيم سياسي را در جهان دستخوش تحول کرد و روابط بين الملل را با دگرگوني اساسي مواجه کرد، شوروي شناسي را نيز زير سوال برد و مراکز روسيه شناسي را نيز دچار بحران کرد. از آن رو که وقوع اين فروپاشي در چارچوب نظريه هاي شناخته شده نمي گنجيد، پس از زوال بلوک شرق و ظهور پديده نظم نوين و تک قطبي در جهان، برخي مفاهيم و روندهاي مورد ادعاي اروپا و آمريکا هميشگي، همگاني و پايدار شمرده شد.