سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: ششمین کنفرانس آمار ایران

تعداد صفحات: ۲۴

نویسنده(ها):

سیدابوالقاسم محمدی – گروه زراعت اصلاح نباتات، دانشگاه تبریز

چکیده:

تولید و توسعه برنامه های کامپیوتری جهت تجزیه و تحلیل انجام محاسبات آماری و مدلسازی پدیده های طبیعی در چند دهه اخیر سبب گردید که شاخه هایمختلف علوم زیستی از حالت صرف مشاهده ای و توصیفی به شاخه های علمی مبتنی بر تئوری های پیچیده بر پایه مدلهای آماری و ریاضی تبدیل شوند.