سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

احمد لک – مرکز طراحی فرایند، ایمنی و کاهش ضایعات دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دان
وحید هاشمی – مرکز طراحی فرایند، ایمنی و کاهش ضایعات دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دان
داود رشتچیان – مرکز طراحی فرایند، ایمنی و کاهش ضایعات دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دان

چکیده:

یکی از ضروری ترین و اصلی ترین مراحل برای افزایش سطح ایمنی در واحدهای موجود یا در حال طراحی، ارزیابی ریسک خطراتی همچون رهاشدن مواد شیمیایی در محیط است. این خطرات ممکن است دراثر خطاهای انسانی و یا نقص تجهیزات بوجود آید. ارزیابی کمی و کیفی ریسک در کشورهای پیشرفته و توسعه یافته جزء لاینفک طراحی واحدهای فرایندی می باشد ولی متاسفانه در کشور ما هنوز جایگاه خود را بدست نیاورده و شاید یکی از دلایل مهم آن عدم آشنایی کافی با مبانی اولیه ارزیابی کمی و کیفی ریسک است. با توجه به خلا این مقوله و ضرورت بحث و گسترش این دانش، در این مقاله سعی شده است به کلیات ارزیابی ریسک و نحوه اعمال آن که شامل مراحلی همچون شناسایی خطرات احتمالی در یک فرایند، مدلسازی خطرات محتمل مانند آتش سوزی، انفجار و یا پیامدهای مربوط به سمیت مواد،محاسبه ریسک و بررسی میزان آن است، پرداخته شود مدلسازی پیامدهای خطرات احتمالی در یک فرایند ، یکی ازمهمترین مراحل ارزیابی ریسک است که امروزه توسط نرم افزارهای قدرتمند کامپیوتری انجام می پذیرد. به منظور آشنایی بیشتر با نحوه اعمال ارزیابی ریسک، مراحل انجام آن بر مخزن امونیاک یکی از مجتمع های پتروشیمی کشور، به همراه مدلسازی پیامدهای خطرات مربوطه بهکمک نرم افزار MATLAB که از فویترین نرم افزارها در زمینه مدلسازی پیامدها می باشد، موردد بررسی قرار گرفته است.