سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس مهندسی برنامه ریزی و مدیریت سیستم های محیط زیست

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

آرش صادقیان – کارشناسی ارشد شهرسازی – برنامه ریزی شهری – دانشگاه تهران – تهران

چکیده:

نظریه هایی گوناگونی در زمینه های مختلف شهری تا کنون ارائه شده است برخی از این نظریه ها در جامعه شهرسازیبا تاخیر چشمگیری از زمان ارائه، فرصت مطرح شدن را یافتند . برخی دیگر نیز یا به خوبی و با کفایت لازم مطرح نشده اند یا اینکه به کلی فرصت مطرح شدن را نیافتند، از جمله نظریه هایی که به نظر می رسد در زمینه شهرسازی کارایی بالایی داشته باشد نظریه سیستم هاست که با گذشت زمان زیاد از مطرح شدن آن، و حتی جایگزین شدن نظریه های دیگر در امروز به طور مشخص و همه جانبه در عرصه شهرسازی کشور مطرح نشده است. ارزیابی به عنوان بخشی از فرایند سیستمی، نقش بسیار مهمی در اجرای برنامه ها را دارا است که روشهای مختلف آن امروزه می تواند در زمینه های گوناگون برنامه ریزی و طراحی مورد توجه مجدد قرار گیرد. در این مقاله ، با در نظر گرفتن شهر به عنوان سیستم، روش های ارزیابی را در آن به عنوان یکی از مراحل مهم فرآیند برنامه ریزی بیان داشته و با ارائه مزایا و معایب آنها و نتیجه گیری از آن، سعی در عدم فراموشی آنها به عنوان پایه های دانش نظریه های امروز و استفاده کاراتر در روش های ارزیابی آن با تطابق با فرآیند های جدید برنامه ریزی را دارد.