سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و فناوری زیر دریا

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

سیدمصطفی حیدریه – کارشناس ایمنی و نجات – پژوهشکده زیر سطحی اصفهان

چکیده:

با توجه به اینکه حوادث مختلفی از قبیل، تصادف، گیر کردن، به گل نشستن ، آب گرفتگی ، انفجار، آتش سوزی و … در زیر دریائیها ممکن میباشد و یکی از مهمترین آنها آتش سوزی است، جا دارد که بررسیهای عمیق و گستردهای در خصوص آتش سوزی و اطفاء حریق آن بعمل آید. این بررسیها باید شامل هم سیستمهای اطفاء حریق باشد و هم راجع به روشهای پیشگیری و کنترل آتش سوزی.
دراین مقاله بیشتر روی سیستمهای اطفاء حریق و مقایسه آنها با همدیگر تلاش شده است و لازم استدر جای دیگر در مورد روشهای عملی اطفاء حریق نیز کار شود.