سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت اراضی – فرسایش خاک و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

محمود عرب خدری – مربی پژوهشی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری

چکیده:

اطلاعات دقیق وصحیح از فرسایش در کشور ما بسیار کم است و بین اندازه گیری ها و براوردهای انجام شده نیز اختلافات زیادیمشاهده میشود. جوان بودن تحقیقات این رشته و فقدان اندازه گیری های دراز مدت فرسایش، مانع از دستیابی به اعداد قابل اعتماد شده است. درچنین شرایطی می توان رسوبدهی خروجی حوزه ها را برای بدست اوردن چشم اندازی از وضعیت فرسایش و تلفات خاک آبخیز بالا دست به کار برد. غالبا بخش عمده رسوب حمل شده در اکثر رودخانه ها را بار معلق تشکیل میدهد و بار کف نیز معمولا از ابراهه ها تامین می شود، بنابراین رسوبات معلق برای کسب شناخت اولیه از فرسایشحوزه ای قابل استفاده هستند. باید در نظر داشتکه در این رابطه محدویتهایی نیز وجود دارد . این مسئله علاوه بر مشکلاتموجود در اندازه گیری وروشهای برآورد رسوب، به پیچیدگی تفسیر نتایج و چگونگی ارتباط آن به نرخ فرسایش حوزه ای مربوط است.
داده های رسوب معلق درگذشته معمول فقط در مطالعات و پژوهشهای مرتبط بافرسایش و رسوب ، مدیریت منابع آب و مهندسی منابع آب مورد استفاه قرار می گرفتند. از دیدگاه زیست محیطی ، نقش رسوبات معلق در انتقال عناصر غذای، سموم و همچنین منشایابی رسوبات و الاینده های غیرنقطه ای اخیرا مورد توجه بیشتری قرار گرفته و ارزش و اهمیت این داده ها را دوچندان کرده است.