سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محسن قربانی سالخورده – کارشناس ارشد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
فرهنگ هنرور – دانشیار – گروه ساخت و تولید دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

یکی از مسائل مهم در حوزه آزمونهای فراصوتی اندازه گیری سرعت انتشار امواج صوتی در مواد می باشد . علاوه بر کاربردهای معمول صنعتی نظیر ضخامتسنجی قطعات و تعیین محل قرار گرفتن عیوب در قطعه , کاربردهای دیگری نیز در اندازه گیری ضرایب کشسانی مواد و تنش های پسماند قطعه دارد . روشهای متنوعی در طول سالیان به منظور ا ندازه گیری سرعت صوت در قطعات ابداع گردیده است . در این مقاله ضمن بررسی اهمیت اندازه گیری سرعت انتشار صوت در مواد، روشهای مختلف انجام آن بررسی و با یکدیگر مقایسه خواهند گردید . همچنین نتایج حاصل از اندازه گیری سرعت صوت به روش زمان پرواز پراش (TOFD) ارائه و میزان عدم قطعیت آن با توجه به عوامل اثر گذار مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گردید .