سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

منصور عبدی – دفتر برنامه ریزی فنیشرکت برق منطقه ای باختر
امیررضا رضایی – دفتر برنامه ریزی فنیشرکت برق منطقه ای باختر
فاطمه سفانیان – دفتر برنامه ریزی فنیشرکت برق منطقه ای باختر

چکیده:

با پیشرفت سریع فنآوری اطلاعات و ارتباطات و نیز گسترش وسیع شبکه های اطلاع رسانی در سطح جهان و در نتیجه افزایش حجم بالای اطلاعات دسترس پذیر ، توسعه سریعی در رابطه با جمع آوری مکا نیزه داده و تحلیل داده به موازات یکدیگر انجام شده است . امروزهسیستمها یمکانیزه اطلاعاتی ، به لحاظوِیژگیها یی چون سرعت ، دقت و سهولت استفاده به صورت روز افزونی مورد توجه و استفاده سازمانها وشرکتهای مختلف درکاربردهای متنوع قرار می گیرند در صنعت برق نیز سیستم اطلاعاتجغرافیا یی ۱ نه تنها ِیک محیط از دادههای مخصوص تجهِیزات برقی ( شامل مکان ، شکل و ارتباطات آنها ) با پا یگاه داده هماهنگ می گردد بلکه ابزار پردازشی (آنالیز مکان یابی بهینه پست ،اتصال تجهِیزات ،آنالیز کوتاهترِینمسیرو …) را نیز مهِیا می سازد . در این مقاله پس از معرفی مختصر سیستم اطلاعات جغرافیایی ، سیستم اطلاعات جغرافیایی شرکت برق منطقه ای باختر ارائه خواهد شد و نحوه و روش برداشت اطلاعات مکانی ومدل داده و برداشت اطلاعات توصیفی ارائه خواهد گردید