سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای آب

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

یوسف زندی – عضو هیات علمی گروه عمران دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
حسین سجودی – عضو هیات علمی گروه مهندسی آب مجتمع آموزش عالی آذربایجان

چکیده:

در این مقاله با توجه به کلیه اطلاعات و مطالعات انجام گرفته از تصفیه خانه های کشور به بحث در مورد عملکرد واحدهای تصفیه لجن به خصوص واحد هضم لجن در تصفیه خانه فاضلاب جنوب تبریز پرداخته شده و مشکلات موجود در این واحد مورد بررسی قرار خواهد گرفت. همچنین دلایل ایجاد این مشکلات نیز تا حد امکان مشخص گردیده ، مورد بحث و ارزیابی قرار خواهد گرفت تا بتوان در مورد رفع مشکلات موجود راه حلها و پیشنهادات لازم را ارائه نمود.در مورد بحثهای صورت گرفته در این مقاله توجه به یک نکته کام ً لا ضروری به نظر می رسد و آن اینکه عمر تصفیه خانه اکثر کلان شهرها زیاد بوده و همین عمر طولانی بهره برداری، مسلمًا تأثیر بسیار زیادی بر روی عملکرد تصفیه خانه به جا گذاشته است.