سال انتشار: ۱۳۷۰

محل انتشار: اولین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمد رحمانی – برق منطقه ای خراسان-قسمت بجنورد

چکیده:

یکی از کاربردهای سهم برق در جوامع تامین روشنایی عمومی بوده و هست. سهم انرژی معرفی در این شاخه از توزیع یکی از پارامترهای سهم در مصرف کل انرژی الکتریکی می باشد در جامعه ایران بعد از کم توجهی سال های جنگ تحمیلی به این بخش لازم است که از جهت رفاه جامعه و تامین امنیت عمومی در این خصوص اقدامات موثری انجام گیرد. بررسی مختصرا مصرفی در سیستم روشنایی شبکه سراسری و خراسان، توضیح این نکته کهاگر با حفظ کیفیت روشنایی موجود بتوان در مقدار انرژی مصرفی در معابر حداقل ۵ درصد صرفه جویی نمود، چه مقدار انرژی ذخیره خواهد شد؟بررسی فاکتورهای موثر در بهره گیری بهتر از یک سیستم روشنایی، این فاکتورها بررسی و لزوم اهمیت دادن به آنها در شبکه و در طراحی توزیع شرح داده شده است اگر به این مسائل توجه شود علاوه بر صرفه جویی در مقدار انرژی مصرفی در سیستم روشنایی عمومی در کل لوازم مصرفی مانند پایه، چراغ، کابل و غیره نیز می توان صرفه جویی نمود.