سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی خیرالدین – دانشیار دانشکده مهندسی دانشگاه سمنان
محمد حسین ثقفی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشکده مهندسی دانشگاه سمنان
سروش صفا خواه – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشکده مهندسی دانشگاه سمنان

چکیده:

زلزله های بزرگ و مخرب اخیر ایران علاوه برخسارت جانی و مالی که برجای گذاشته بازنگری براصول آیین نامه و روش های طراحی وساخت راغیر قابل اجتناب ساخته است بررسی آمار مرگ و میر و انهدام درساختمانها موید این مطلب است که ساختمانهای بنایی بیشترین صدمات ناشی اززلزله رابه خود دیده است . آسیبهای وارده به این ساختمانها عموما ناشی ازعدم توجه به ضوابط ایین نامه ای درطراحی و سهل انگاری دراجرا بوده و لذا می بایست مقاوم سازی این ساختمانها مورد توجه هرچه بیشتر قرارگیرد . ساختمانها ی بنایی موجود با توجه به عللی که درزیر ذکر می شودمی تواند تحت تلاشهای ناشی اززلزله آسیب پذیر باشد . – افزودن طبقات جدید به ساختمان موجود – تغییر کاربری ساختمان – تغییرات معماری ساختمان (ایجاد بازشوهای بزرگ و تضعیف دیوارهای باربر و… )- اگر ساختمانی برحسب معیار آیین نامه قبلی ساخته شده است تغییر آیین نامه بعضا ممکن است فلسفه طراحی و مقادیر نیروهای طراحی عوض شوند لذا لازم است ساختمان مورد مطالعه قرارگیرد .- ضعفهای ناشی از طراحی ،آنالیزو اجرا – زوال مصالح – ترک خوردگیهاونشست ناشی ازبارهای موجود (آسیبهای ایجاد شده تحت بارهای سرویس ) بنابراین ازجایگزینی این ساختمانها با ساختمانهای جدید مقاوم در برابر تلاشهای ناشی اززلزله عموما به خاطر دلایل تاریخی ، هنری ، اجتماعی و اقتصادی چشم پوشی می شود . جایگزینی کامل ساختمانها دریک منطقه مشخص همچنین منجر به تخریب برخی از پیوندهای اجتماعیو انسانی می گردد . ازاین رو مقاوم سازی و به سازی لرزه ای ساختمانها ی موجود و آسیب دیده شرط اصلی اینگونه ساختمانها می باشد .۰ دراین مقاله ابتدا فلسفه بهسازی لرزه ای ساختمانها و همچنین به بررسی مکانیزم آسیب پذیری دیوارها ساختمانهای بنایی در برابر زلزله پرداخته و سپس روشهای مناسب و متداول مقاوم سازی ساختمانهای بنایی ارائه شده است .۰