سال انتشار: ۱۳۷۰

محل انتشار: اولین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

ناصر ابوالقاسمی – مدیر امور طراحی و نظارت خطوط برق منطقه ای اصفهان

چکیده:

مقاله حاضر که در رابطه با برق رسانی به مناطق روستایی کوهستانی و دارای مسیرهای صعب العبور و مناطق روستایی دارای شرایط اقلیمیسخت(بارگذاری سنگین) تهیه و ارائه می گردد نتیجه تجربیات عملی شرکت برق منطقه ای اصفهان از سال ۱۳۶۲ تا کنون می باشد. با توجه به اینکه در آن موقع بخش قابل توجهی از روستاهای واقع در فواصل نزدیک و متوسط از شهرها و مراکز مصرف برق دار شده بودند و روستاهای برق دار نشده عمدتا در مناطق دور افتاده و اکثرا در مناطق کوهستانی و برفگیر واقع شده بودند و در رابطه با مشکلات نصب خطوط هوایی با استفاده از پایه های بتنی و یا پایه های چوبی اشباع شده در مسیرهای صعب العبور و نقاط ضعف این خطوط در شرایط اقلیمی معمولا سخت اینگونه مناطق، طراحی جدیدی که ضمن نداشتن معایب روش های قبلی از نظر اقتصادی هم مقرون به صرفه باشد کاملا ضرورت یافت. نتیجهتلاش های انجام شده طرح جدید برق رسانی به مناطق روستایی کوهستانی و مناطق سنگین می باشد که به تشریح کلیات طرح و نتایج عملی مربو به خطوط اجرا شده آن می پردازیم.