سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات: ۳۸

نویسنده(ها):

سامان قاسمی – سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران جمهوری اسلامی ایران

چکیده:

اجرای مناسب و به موقع پروژه ها مستلزم تامین منابع مالی مورد نیاز با هزینه مناسب و در زمان مورد نظر می باشد، کمبود منابع مالی داخلی و هزینه بالای منابع ریالی موجود باعث گردیده تا استفاده از منابع مالی خارجی به عنوان یکی از بهترین و مناسبترین منابع در دسترس برای اجرای پروژه های تولیدی و صنعتی در سالهای اخیر مطرح و مورد استفاده قرار گیرد . آمار نشاندهنده استفاده بیش از ده میلیارد دلار منابع مالی خارجی در قالب خطوط اعتباری ( فاینانس ) در طی سالهای برنامه دوم و سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می باشد که این رقم نشاندهنده اهمیت این منبع به عنوان یکی از منابع مالی خارجی در تامین مالی پروژه ها می باشد .
استفاده از منابع مالی خارجی به خودی خود نشانگر ضعف اقتصادی محسوب نمی شود بلکه بطور کلی میزان جذب تسهیلات خارجی در بازار پولی و مالی جهان و جلب سرمایه های خارجی خود یکی از نشانه های سطح استحکام اقتصادی و سیاسی کشور میزبان تلقی می شود . زیرا اعتباردهندگان و سرمایه گذاران خارجی عمدتا تمایل به ارائه تسهیلات به آن گروه از کشورهایی دارند که ضمن ثبات نسبی اقتصادی، از کمترین تنش های سیاسی برخوردار باشند