سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حامد محمودزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک خاک وپ ی دانشکده فنی دانشگاه تهران
مجتبی میرجلیلی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک خاک و پی دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

یک از مباحث بسیار مهم درباره مدفنهای زباله شهری، مقدار نشستی است که حین ساخت و خصوصا بعد از اتمام ساخت در آنها رخ می‌دهد. اهمیت این موضوع با عنایت به مقادیر نشست که دیده می شودو تاثیرات این پدیده بر بخشهای مختلف خود مدفن هاسازه ها و تاسیسات واقع بر آن دو چندان می شود. در این مقاله چندین روش برای تخمین مقدار نشست ارائه شده است و مقایسه ای هم از مقادیر پیش بینی شده از این روشها با مقادیر واقعی نشست انجام شده است. در پایان بحثی تکمیلی در خصوصی تاثیر عوامل بیولوژیکی بر مقدار نشست آورده شده است.