سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دوازدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

بهزاد مشیری – دانشکده مهندسی برق – کامپیوتر دانشگاه تهران
سید کمال الدین نیکروش – دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر
عبدالرضا دهقانی تفتی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

دسترسی به اطلاعات دقیق در کنترل فرایند امری مهم است ؛ از اینرو روشهای ترکیب اطلاعات منابع مختلف در مورد یک فرایند بمنظور رسیدن به اطلاعات دقیقتر جایگاه ویژه ای پیدا می کند . یکی از روشها استفاده از فیلتر کالمن می باشد . در این مقاله بطور خلاصه به بررسی روشهای موجود در ترکیب اندازه گیری به وسیله فیلتر کالمن پرداخته و بعد از مقایسه دو روش موجود در ادامه روش جدیدی ارائه گردیده است . در انتها نتایج شبیه سازی مسئله ای به منظور تعیین بردار حالت یک هدف دینامیکی که توسط دو سنسور جدا از هم ردیابی می شود توسط روشهای موجود و روش جدید جهت مقایسه آورده شده است .