سال انتشار: ۱۳۷۲

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسین عسکریان ابیانه – دانشگاه صنعتی امیرکبیر نصیرالدین طوسی
سیدمحمود حق شناس – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
مسعود شفیعی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در این مقاله، ضمن بررسی روشهای متداول تست رله های حفاظتی درگذشته، به معرفی رو شهای کامپیوتری مدرن و تجهیزات تست اتوماتیک پرداخته می شود .
ضمن معرفی هریک از این روشها مزایا و معایب هریک مورد بررسی قرار گرفته و دلیل روی آوردن کاربران به تجهیزات اتوماتیک و روشهای کامپیوتری روشن می شود . عمده ترین تفاوت میان روشهای سنتی تست رله های حفاظتی و روشهای مدرن کامپیوتری، در نحوه برخورد با مسئله است . روشهای سنتی عموماً مبتنی بر استفاده از روشهای دستی هستند . بدین معنی که مراحل انجام تست و نیز کنترل صحت انجام آن ها توسط پرسنل تست انجام می گیرد و طبیعتاً بدلیل دستی و غیر اتوماتیک بودن و دخالت مستقیم نیروی انسانی در فرآیند تست، قابلیت اطمینان بسیار پائینی داشته و احتمال خطا چه در مراحل انجام تست و چه در وسایل و تجهیزات مورد استفاده در انجام تست، بسیار بالا می باشد . ] ٢،١ [ . بطورخلاصه روشهای کامپیوتری برمبنای شبیه سازی شرایط خطای واقعی در سیستم پایه ریزی شده و دخالت نیروی انسانی در فرآیند تست در آنها به حداقل می رسد . تا آنجا که تنها وصل کردن دستگاه تست به ترمینال رله حفاظتی و تعیین نوع تستی که می خوا هد تو سط پرسنل تست انجام گیرد، کافی خواهد بود و سایر مراحل تا ارائه نتایج نهائی تست، توسط کامپیوتر انجام خواهد شد .