سال انتشار: ۱۳۷۴

محل انتشار: چهارمین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

ابراهیم حشمت دهکردی – شرکت توسعه صنایع انرژی پیشگام، مرکز تکنولوژی هسته ای اصفهان
محمدرضا سائری – شرکت توسعه صنایع انرژی پیشگام، مرکز تکنولوژی هسته ای اصفهان

چکیده:

فولادهای کربنی و کم آلیاژهای در اثر تماس با محلولهای آبی محتوی H2S در سطح آنها لایه ای از سولفور آهن با ترکیب شیمیائی و ساختار متناسب باشرایط ترمودینامیکی محلول محتوی H2S بوجود می آید و بخشی از هیدروژن اتمی حاصل از واکنش به درون فلز نفوذ می کند. حضور هیدروژن در فولادها بصورتاتمی یا مولکولی می تواند بدلایل مختلف سبب تردی ، ترک خوردگی ، تاول زدگی و از دست رفتن بدلایل مختلف سبب تردی، ترک خوردگی، تاول زدگی و از دست رفتن استحکام و شکستهای غیر منتظره گردد.
در این مقاله به کمک دستگاه های طراحی و ساخته شده روشهای تعیین حساسیت فولادها به تردی و ترک خوردگی تحت تنش در محیط هیدروژنی و سولفایدی مورد مطالعه قرار گرفته است. همچنبن روشهای اندازه گیری سرعت خوردگی فولادها از طریق Permission هیدروژن مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.