سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

تقی بارفروشی – شرکت برق منطقه ای مازندران ( ایران )
حسن حبیب پورکاشی – شرکت برق منطقه ای مازندران ( ایران )

چکیده:

خاموشیهای تحمیل شده به شبکه های توزیع و خسارتهای ناشی از آن از مسائل مهم این شبکه ها است . تعیین خسارت خاموشی پستها و فیدرهای توزیع در بهره برداری و برنامه ریزی بسیار حائز اهمیت است . بطوریکه یکی از پارامترهای مؤثر در بهره برداری بهینه و اصلاح و ساماندهی شبکه های توزیع هزینه انرژی توزیع نشده می باشد . در این مقاله به تاثیر
هزینه های خسارت خاموشی در بهره برداری و برنامه ریزی شبکه های توزیع پرداخته ایم . برای ارزیابی قابلیت اطمینان از شاخص نرخ هزینه خسارت خاموشی استفاده شده است . جهت محاسبه این شاخص سه روش معرفی و با هم مقایسه شدند . همچنین تاثیر نحوه بهره برداری و ساختار شبکه های توزیع بر هزینه های خسارت خاموشی مورد بررسی قرار
گرفت . جهت مطالعه موردی فیدری از شبکه توزیع ۲۰ کیلوولت شهر بابلسر مطالعه و نتایج آن به همراه تحلیلهای لازم در پایان مقاله آمده است .