سال انتشار: ۱۳۶۷

محل انتشار: اولین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مرتضی حسینیان – شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس

چکیده:

خوردگی پدیده مخربی است که مسائل و مشکلات ناشی از آن نه تنها در واحدهای صنعتی بلکه در مواردی از زندگی روزمره نیز قابل لمس و ملاحظه است. تاثیرات این پدیده در ساختمانها، راههای وسایل نقلیه، تاسیسات شهری وبندی موجب اتلاف سرمایه های هنگفتی می گردد.
اتلاف مواد و مصالح، کاهش بازدهی، آلودگی محصولات، افزایش هزینه های تعمیراتی، توقف عملیات ، ازدیاد هزینه پرسنلی را نیز می توان از اثرات مهم ناشی از خوردگی نام برد.
عدم آگاهی عمومی از مراکز صنعتی به این پدیده مخرب موجب گسترش ابعاد زیانهای آن شده است. متاسفانه به علت عوامل زیادیکه در امر خوردگی دخالت دارد، هنوزآن طور که باید و شاید مسائل مربوط به آن را نتوانسته اند حل و فصل کنند. نباید تصور کردد که اشکالات ناشی از رسوب کمتر از اشکالات خوردگی است.
در اجتمالات پیشرفته و درحال پیشرفت دو عامل اساسی و مهم که جنبه سرمایه های ملی دارند همواره در تماس و معرض اثرات خوردندگی و رسوب کنندگی آب هستند . این دوثروت عبارتند از :
۱- شبکه های عظیم توزیع آب و خطوط انتقال
۲- صنایع