سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی سیستمهای هوشمند کامپیوتری و کاربردهای آنها

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا فتحی – دانشگاه پیام نور دانشجوی دکترا

چکیده:

هدف این مقاله بررسی رویکردها و تشریح فرایندهایی است که در ساخت سیستمهای هوش تجاری به کار می رود درنتیجه بررسی ویژگیهای سیستمهای هوش تجاری این مقاله روش شناسی ویژه ای را برای ایجاد و به کارگیری این گونه سیستمها درسازمان پیشنهاد می نماید دراین بررسی ها تمرکز ما برنقش ها و سطوح کاربردی هوش تجاری درسازمان ها است براین اساس درمجموعه حاضر رویکرد مورد نظر دارای دومرحله است که دارای یک تقابل نسبت به یکدیگر هستند یعنی ایجاد و به کارگیری سیستم هوش تجاری در قسمتهای زیادی ازا ین مقاله هدف ما رویکردهایی است که برای ایجاد و پیاده سازی هوش تجاری مورد نظر می باشند.