سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی دانشجویی مهندسی HSE و سومین همایش ملی دانشجویی مهندسی بازرسی فنی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمد رحیم رحیمی – امور پژوهش شرکت گاز استان گلستان
بهروز موذنی – امور پژوهش شرکت گاز استان گلستان
علی طالبی – امور پژوهش شرکت گاز استان گلستان

چکیده:

به منظور جلوگیری ازخطرات ناشی ازنشت گازشهری به آن کمی موادبودارکننده ازجمله مرکاپتان اضافه میشود مرکاپتان افزوده شده مخلوطی ازتیولهای پروپان تیول ایزوپروپان تیول و ترشری بوتیل تیول به همراه مواد دیگری زجمله تیول اروماتیک ۱و۲- دی متیل سیکلوپروپان و متیل تیول می باشند بشکه های حاوی مرکاپتان پس ازاستفاده بدیل بوی آنها مشکلات زیست محیطی زیادی را ایجادکرده است لذا حذف بوی مرکاپتان ازبشکه ها با روش ساده که ازلحاظ اقتصادی نیز مقرون به صرفه می باشد ازاهمیت این پروژه تحقیقاتی می باشد دراین پژوهش اهداف نیزمدنظر قرارگرفته است انالیز مرکاپتانها درگاز طبیعی توسط کروماتوگرافی گازی GC-MASS,GC با برنامه ویژه ، استفادها زمحلولهای بازی حلالهای امینی مورفولینی و مخلوط آ«ها ، استفاده ازمعرف اکسیداسیون نظیر پرمنگنات پتاسیم ساپورت شده برروی آلومینا محلول پرمنگنات پتاسیم و مخلوط آب اکسیژنه و اسید نیتریک ، و نهایتا پس ازبررسی مزایا و معایب هریک ازروشها روش مناسب و برتر ازلحاظ اقتصادی مقرون به صرفه ارایه شده است