سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

صاحبعلی منافی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود‐گروه مهندسی مواد

چکیده:

زئولیت ها، موادی با ویژگی های بسیار متنوع هستند که به دلیل خواص جذبی، تبادل یونی و داشتن قابلیت غربالگری، کاربردهای مختلفی در صنایع گوناگون دارند. زئولیت های مصنوعی به دلیل خلوص کریستالی و شیمیایی نسبت به زئولیت های طبیعی دارای اهمیت تجاری بیشتری هستند و این امر موجب شده که در دو دهه اخیر، تلاش زیادی برای سنتز زئولیت ها صورت گیرد. چندین روش برای سنتز زئولیت ها وجود دارد، مانند: هیدروترمال، میکروویو، سل‐ ژل. هیدروترمال، روش تجاری برای سنتز زئولیت می باشد. در این مقاله، سنتز زئولیت نوع NaA به روش هیدروترمال انجام گرفته است. جهت بررسی ویژگیهای پودر حاصل از آنالیز پراش پرتو ایکس (XRD) ، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و دستگاه زتاسایزر استفاده شده است. نتایج نشان داد که اندازه کریستالی تها در حدود ۱۲ نانومتر است.