سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدمهدی رستمی – دانشکده فنی مهندسی گروه کامپیوتر دانشگاه اصفهان
ناصر قاسم آقایی –

چکیده:

عامهای هوشمند به یک یاز موضوعات مهم در سیستم های غیرمتمرکز مستقل و توزیع شده تبدیل شده اند و تلاشها جهت استفاده از تکنولوژی های عامل برای توسعه دادن سیستمهای نرم افزاری صنعتی و اقتصادی د رحا لافزایش است پیچیدگی چنین سیستمهایی مار ا نیازمند تکنیکهای مدلسازی سیستم برای پشتیبانی از طراحی قابل اعتماد قابل نگهداری و قابل توسعه می سازد هدف این مقاله معرفی رهیافتی برای استفاده از یک مدل صوری در طراحی عاملها می باشد مدل مبتنی بر G-nets است که نوعی شبکه پتری است که برای پشتیبانی از مدلسازی سیستم براساس مجموعه ای از ماژول های مستقل و با وابستگی کم به یکدیگر استفاده می شود. ما مدل G-nets پایه را تغییر داده ایم تا مدلی که به اصطلاح G-net عامل گرا نامیده می شود تعریف کنیم این مدل به عنوان یک مدل کلی برای طراحی عامل به حساب می آید.