سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هفتمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمدرضا تابش پور – دانشجوی دکترا، دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی شریف
علی اکبر گل افشانی – دانشیار، دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی شریف
محمدسعید سیف – دانشیار، دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

ضرورت استخراج نفت و گاز از دریا های عمیق، اهمیت پرداختن به مقوله بهینه سازی طرح های مربوط به سازه های مناسب برای استخراج از این دریاها ر ا نشان می دهد . با افزایش عمق معمولاً هزینه طرح افزایش می یابد . به منظور اقتصادی شدن طرح سازه و ا فزایش کارایی سازه در زمان بهره برداری باید به روشهای بهینه سازی و کنترل ارتعاش سازه پرداخته شود . در این مقاله مروری بر روشهای موجود برای بهینه سازی سازه و رفتار سکوهای مناسب برای آبهای عمیق با تمرکز بر سکوی پایه کششی انجام شده است . برخی از ایده هایی که باعث بهینه سازی طرح میگردد، منجر به قابلیت استفاده از این نوع سازه برای آبهای بسیار عمیق می گردد.