سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس لوله و صنایع وابسته

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ولی عربی بلاغی – شرکت فناوری آبهای عمیق
علی امیری – شرکت فناوری آبهای عمیق

چکیده:

افزایش جمعیت، پیشرفت تکنولوژی، نیاز به انرژی و کمبود منابع آن در خشکی موجب شده است تا بشر برای جبران کمبود انرژی در اقیانوسها و دریاها دنبال منابع آن باشد . در این راستا صنعت فرا ساحل ) (Offshore برای اکتشاف و استخراج منابع نفت و گاز و نیز انتقال آنها به خشکی توسعه یافته است . پس از اولین حفاری در آبهای کم عمق، با توسعه صنعت فراساحل، منابع انرژی در
اعماق دریاها ( تا عمق ۳۰۰۰ متر ) شناسائی و عملیات استخراج و انتقال آنها با کشتی و یا با خطوط لوله به ساحل صورت می گیرد . خطوط لوله دریائی یکی از مهمترین بخش های صنعت فراساحل می باشد . طراحی و اجرای آن در توسعه صنعتOffshore نقش بسزائی دارد . امروزه با استفاده از تکنولوژی روز، روشهای پیشرفته گوناگونی جهت نصب خطوط لوله دریائی و
انتقال انرژی از اعماق دریا به خشکی، بستگی به عمق آب و و منطقه عملیاتی آن، ابداع شده است . در این مقاله در رابطه با روشهای نصب خط لوله، به ویژه لوله گذاری بااستفاده از بارج لوله گذار، کنترل کشش لوله در عملیات لوله گذاری به عنوان مهمترین و حساس ترین بخش نصب خط لوله بحث می شود . کنترل پروفیل لوله در لوله گذاری با استفاده از بارج های لوله گذار یکی از بخشهای مهم عملیات نصب می باشد که میزان کشش در لوله و به تناسب آن فشار وارد بر لوله بایستی در حد کنترل شده و مطابق استاندارد طراحی باشد تا خط لوله دچار Buckle نشود . علاوه بر موارد فوق در اینجا روش نصب خط لوله دریائی توسط یک بارج لوله گذار و تکنولوژی حاکم که شناور لوله گذار PLB 132 نیز به آنها مجهز می باشد، بطور مفصل تشریح میگردد . تجهیزات جوشکاری، Abandonment & Recovery Winch و Tensioner ، استینگر و جرثقیل از مهمترین تجهیزات یک بارج لوله گذار بوده که در این مقاله معرفی می شوند .