سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمدرضا یوسفی پور – شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران

چکیده:

در ارتباط با جوشکاری لوله های PE دو متد رایج وجود دارد.
۱- روش سرد یا مکانیکی
۲- روشهای گرم یا Fusion
انتخاب هر کدام از روش های فوق با توجه به نوع اتصال، شرایط اقلیمی، دما، تجهیزات، هزینه ها و سطح آموزش کارکنان صورت می پذیرد. مع الوصف در حال حاضر روشهای گرم (fusion) کاربرد بیشتری داشته و قرار ذیل می باشد.
۱- But fusion 2- Socket fusion 3-Saddle fusion 4-Electro fusion
در میان چهار روش فوق روش جوشکاری Electro fusion به عنوان روشی سهل الکابرد و سریع مورد استفاده بیشتری دارد. با وجود اینکه عملیات جوشکاری PE بر خلاف جوشکاری در لوله های فولادی بسیار ساده و سریع اجرا می شود و لکن نیازمند رعایت نکات و ظرایف مهمیمی باشد که در صورت عدم رعایت، موجبات بروز نقص در جوش ایجاد می شود. درجوشکاری Electro fusion قبل از انجام عملیات جوشکاری مراحل اصلی من جمله موارد ذیل باید به دقت طی شود.
۱- برش دو سر لوله بصورت گونیا
۲- تراشیدن محل جوش توسطتراشنده استاندارد و بطور کامل
۳- تمیز کردن محل جوش توسط حلال استاندارد و خالص
۴- بکارگیری گیره های مخصوصی به منظور نگهداری اجزاء جوش همترازی و مدورسازی
عموما جوشهای معیوب زمانی رخ می دهد که جوشکاری در شرایط دشوار و غیر عادی صورت پذیرد. درچنین شرایطی عوامل اصلی بروز نقص در جوششامل موارد ذیل می باشد.
۱- آماده سازی ضعیف و نادرست (Poor preparation)
2- آلودگی و بی توجهی در جوشکاری (Lack of clenliness)
3- ابزار کمکی و گیره های نامطلوب و ناقص
Incorrect ancillary tools or poorly maintained equipment
در راستای حذف عوامل فوق موارد ذیل به عنوان راه حل توصیه می گردد.
۱- ارائه آموزش ها و برگزاری کارگاه های آموزشی ۲ الی ۳ روز جهت دست اندرکاران عملیات جوشکاری
۲- نظارت مستمر و اعمال کنترلهای شش گانه چشمی
۳- انجام آزمونهای عملی در سایت از نمونه های تصادفی (Randomly)
4- آزمون مقاومت و نشتی