سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدمحمد حاجی میرزایی – کارشناسی ارشد آب، دانشگاه مازندران
میرخالق ضیاتباراحمدی – استاد دانشگاه مازندران، گروه مهندسی آب
سیدحسن گلمایی – استادیار دانشگاه مازندران، گروه مهندسی آب

چکیده:

انسداد مجرای رودخانه های بزرگ یک مرحله – قطعی، لازم و ضروری دراجرای پروژه های برق ابی است.انتخاب سیستم نهایی انحراف آب، نه تنها از نظر اقتصادی در هزینه های خود طرح تاثیر مهمی دارد بلکه در طراحی، برنامه زمان بندی اجرایی و هزینه های اقتصادی سازه هایدائمی سد نیز موثر است. یکی از راه های انسدادرودخانه ها استفاده از فرازبندهای سنگریزه ای با بلوکهای بتونی پیش ساخته است. اخیرا استفاده از این قطعات برای انحراف رودخانه ها مطرح گردیده است. باتوجه به جدیدبودن این موضوع هنوز هیچ گونه ضوابط معینی جهت طراحی اینگونه فرازبندها ارائه نشده استو فعالیت های انجام شده بیشتر بر پایه تجربه استوار بوده است. در این مقاله روشهای مختلف اجرای فرازبندهای سنگی به همراه قطعات ساخته شده مورد بررسی قرار گرفه است. پنج روش مختلف جهت اجرا و بمنظور پیش روی مناسب فرازبندها در جریانهای پر انرژی تشریح می گردد و با مقایسه نتایج حاصله کاربردی ترین رووش معرفی میشود.