سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی تخصصی گاز ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حمید گنجی – دکتری مهندسی شیمی
حسین رحیمی مفرد – فوق لیسانی مهندسی شیمی
کامبیز صدقیانی زاده – دکتری مهندسی شیمی
حسین بریجانیان – فوق لیسانی مهندسی شیمی

چکیده:

گاز طبیعی از سوختهای مهم مورد استفاده درجهان است که میزان استخراج و مصرف آن در فصل های مختلف سال یکسان نمی باشد. در فصل های سرد سال میزان تقفاضا برای از طبیعی بالاست که این امر ممکن است باعث افت فشار در لوله های انتقال و در نتیجه قطع گاز مصرفی شهروندان شود. به همین دلیل با ذخیره سازی گاز در فصل های گرم سال می توان از قطع گاز در زمان اوج مصرف جلوگیری نمود. متاسفانه در کشور ما با وجود منابع عظیم گاز طبیعی به دلیل عدم ذخیره سازی گاز شاهد قطع گاز مصرفی شهروندان در زماناوج مصرف می باشیم. در این مقاله روشهای مختلف ذخیره سازی گاز در جهان مورد بررسی قرار گرفته و شرایط آنها بررسی شده است تا مناسب ترین روش برای ذخیره سازی گاز بدست آید. این روشها عبارتند از چاه های نفت و گاز خالی شده (Depleted Reservoirs)، غارهای نمکی (Selt Caverns) صخره های متخلخل ذخیره سازی آب (aquifer) و روشهای دیگری مانند هیدرات گاز طبیعی (NGH) و گاز طبیعی مایع شده (LNG) ، با بررسی این روشها و مقایسه آنها می توان بهترین روش را برای ذخیره سازی گاز در کشورمان انتخاب نمود.