سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدرضا گلسازشیرازی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد نی ریز
احمد صفری – شرکت برق منطقه ای فارس

چکیده:

دربسیاری ازنقاط دنیا، ظهورفعالیت های خصوصی سازی در فراورده های الکتریکی به تغییرات اساسی در طراحی، بهره برداری وطراحی شبکه های توزیع انرژی الکتریکی منجرشده است.
دراین بین طر احی شبکه های توزیع جنبه تجاری بیشتری نسبت به دیگر فراورده های الکتریکی داشته و در کلیه سرمایه گذاریها و تصمیم گیریهای بهره برداری، سودآوری حرف اول را می زند. به منظور افزایش سودآوری سیستم، طیفی از تکنولوژی های نوین در ارتباط با سیستم های اطلاعاتی، اتوماسیون، الکترونیک قدرت وتوزیع انرژی تولیدشده بایستی به کارگرفته شود.