سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: ششمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احمدرضا کهنسال – عضو هیات علمی دانشگاه مهندسی دریا دانشگاه خلیج فارس (بوشهر)

چکیده:

کنترل مواد ابتدایی ترین مسئله ای است که در بحث تولید کشتی مطرح می شود. به زبان ساده، کنترل مواد شامل دریافت و سازماندهی قطعات اولیه مورد نیاز برای ساخت پانلها و بلوکها می باشد. از آنجا کهعملیات تولید مستلزم وجود مواد است، هرگونه مشکل و تاخیر در رساندن مواد مناسب در زمان مناسب و در موقعیت مناسب موانع بزرگی را بر سر راه بهره وری ایجاد می کند. توجه به این مطلب می تواند اهمیت مسئله کنترل مواد و نقش آن در تولید را تا حدی مشخص کند. شرکتهای کشتی سازی برای حفظ موقعیت خود در بازار و امضاء قراردادهای جدید به سختی تلاش می کنند تا کارآیی و بهره وری خود را بالا برده و هزینه های نیروی انسانی و سایر هزینه ها را به حداقل برسانند. اگرچه مسئله کنترل مواد یکی از عمده ترین عوامل موثر بر قیمتهاست ولی اغلب توجه اندکی به کنترل دقیق و موثر آن می شود. مدیریت مواد در کشتی سازی نسبت به سایر صنایع از قبیل خودروسازی، ساخت وسایل الکترونیکی و … متفاوت است. در این مقاله به اختصار به شیوه های کنترل مواد در صنعت کشتی سازی پرداخته می شود.