سال انتشار: ۱۳۷۴

محل انتشار: چهارمین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمود پیگیری – دانشکده مهندسی مواد – دانشگاه صنعتی اصفهان
علی یزدانپور – دانشکده مهندسی مواد – دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

سالیانه بدلیل انتخاب نشدن سیال مناسب در دستگاه های خنک کننده موجب توقف های کوتاه و بلند مدت و همچنین تعویض قطعات زیادی از دستگاه های می شویم. در حال حاضر یکی از واردات کشور ممانعت کننده های خوردگی می باشند که به دلیل مشخص نبودن فرمول شیمیائی نیز بسیار گران خریداری می گردند. بنابراین دلایل بالا سالیانه ارز زیادی از کشور خارج می گردد. لذا لازم است در این موردکوشش شود و جلوگیری کننده های خوردگی مشخص و یا معادل سازی شوند.
انجمن مهندسین خوردگی آمریکا (NACE) و انجمن آمریکایی آزمایش مواد (ASIM) بیشتر آزمایشها و روشهای الکتروشیمیی را برای بررسی انواع مسائل خوردگی و همچنین روشهای انتخاب کند کننده های خوردگی پذیرفته اند.
در حال حاضر دستگاه های آزمایشگاهی که برای چنین تحقیقاتی مورد استفاده قرار می گیرند در دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی یافت میشوند و استفاده از این دستگاه ها و معادل سازی باز دارنده ها مشروط به فرصت داشتن استادان و کارشناسان محترم و یا یک فرد مسئول می باشد.
در این مقاله نشان داده می شود که حتی اگر وسایل آزمایشگاهی مناسب در اختیار نباشد،با کمی دقت مواد جلوگیری کننده از خوردگی با قیمت ارزان قابل ساخته شدنو جایگزین کردن می باشند. برای مثال تحقیقاتی که برای رفع مشکل خوردگی دیزل های کارخانه سیمان اصفهان که باعث توقف چند ساله و همچنین هزینه های گزاف شده بود انجام و در مدت نسبتا کوتاه با یافتن ممانعت کننده مناسب رفع مشکل گردید و تاکنون بیشتر ازچهار سال که این دیزلها بدون اشکال در حال بهره برداری می باشند و همچنین یافتن یک ممانعت کننده خوردگی در سیستم آبرسانی ذوب اهن که با یک بازدارنده خارجی معادل سازی گردیده است آورده شده است.