سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجتبی اصغری سرخی –
یحیی شربتی ناوان –
الهام بخشیان لموکی –

چکیده:

چنانچه سازه ای تحت شرایط خاص (زلزله یا گود برداری یا … ) آسیب دیده باشد و یا اگر قصد تغییر کاربری ساختمان مسکونی به آموزشی تغییر یا افزایش درمیزان طبقات سازه را داشته باشیم دیگر سازه موجود ایمنی و شرایط مطلوب برای تحمل بارهای وارده را نخواهد داشت و نیازمند مقاوم سازی یا ترمیم و تقویت سازه هستیم به دنبال فرسوده شدن سازه های زیربنایی و نیاز به تقویت سازه ها برای برآورده شدن شرایط سخت گیرانه طراحی طی دودهه اخیر تاکید فراوانی برروی تعمیر و مقاوم سازی سازه ها درسراسر جهان صورت گرفته است ازطرفی بهسازی لرزه ای سازه ها به خصوص درمناطق زلزله خیز اهمیت فراوانی یافته است آنچه دراین مقاله به آن اشاره شده شرح تکنیک های مختلف مقاوم سازی سازه های بتنیو بخصوص مقاوم سازی سازه ها با بروش میلگرد کاشتنی و معایب و مزایای هر روش میباشد و درانتها نیز اشاره ای به روشهای نوین مقاوم سازی سازه های بتنی شده است .