سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: پنجمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حبیب الله علی اصغری – دانشجوی کارشناسی ارشد استخراج معدن، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و ت

چکیده:

سیستم حفاری و انفجار در فضاهای زیر زمینی به دلیل اقتصادی بودن و سازگاری با شرایط متغیر توده سنگ به کار گرفته می شود. انفجار اساسا یک پروسه مخرب است و از این بابت صدماتی را به سنگهای اطراف وارد می کند. از آنجا که حفر فضاهای زیر زمینی امروزه یک مقوله بسیار مهم می باشد و در کارهای مختلفی از قبیل حفر تونل های مختلف (تونلهای راه، انتقال آب ، معدنی و …) و فضاهای زیر زمینی (مغارهای نیروگاه های برق آبی) مورد استفاده قرار می گیرد. بررسی صدمات ناشی از انفجار در این فضاها امری حیاتی محسوب می شود. از جمله صدمات مهمی که در این قضاها اتفاق می افتد پدیده شکستگی های نامطلوب می باشد که سبب ایجاد شکستگی با اندازه بزرگتر و یا کوچکتر از اندازه طراحی شده می گردد. در این تحقیق سعی شده با شرح مناسبی از این پدیده و بررسی عوامل موثر بر آن (که به طور کلی به سه دسته ویژگی های توده سنگ، توزیع مواد منفجره و خصوصیات آنها، وطراحی و اجرای انفجار تقسیم می گردند)، راه حل هایی را جعت بهبود و کاهش این پدیده ارائهنمود. با مطالعه این تحقیق می توان به این نتیجه رسید که انتخاب محل مناسب برای حفر فضا، تعیین مقادیر مناسب و بهینه برای پارامترهای حفاری مانند قطر، طول، خروج ویژه و … چالها ونیز اجرای انفجاری مناسب، در کنترل و کاهش شکستگی های نامطلوب از اهمیت ویژه ای برخوردار است.