سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش زلزله و سبک سازی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

آرش رزمخواه – استادیار گروه مهندسی عمران دانشکده فنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ته
حمیدرضا وثوقی فر – استادیارگروه مهندسی عمران دانشکده فنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهرا
حمید علی الهی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک خاک و پی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده:

تجربیات بدست آمده در موردرفتارلرزه ای ژئوتکستایلها نشان می دهدکه استفاده از ژئوتکستایلهای نرم با پلی اتیلن سنگین بافته نشده HMWPE در پروفیل خاک ویا در زیر پی ها به منظور کاهش انر ژی لرزه ای انتقالی به لایه های خاک بالایی وسازه ها بسیارموثر میباشد.تجربیات حاصله از آزمایشات مختلف از قبیل ازمایشات میز لرزه ای وبارگذاری تناوبی نشان داده است که از این ژئوتکستایل ها بعلت خاصیت جذب انر ژی لرزه ای بالا و ضریب اصطکاک پایین درحین وقوع زلزله می توان به عنوان جاذب انر ژی ناشی از زلزله و کاهش دهنده شدت مو ج برشی زلزله استفاده کرد .این جدا کننده ها را می توان در زیر سازه ها و شیبها و خاکریزها وزمینهای استحصالی پر شده بوسیله مواد هیدرولیکی با پتانسیل روانگرایی بالا بکار گرفت .به دو طریق می توان از این جداکننده ها به منظورکاهش خسارات ناشی از زلزله بهره جست : قرار دادن این ژئوتکستایل ها بلا فاصله در زیرپی سازه هاویا قراردادن آنها در یک پروفیل خاک به شکل سهمی وبیضی.دراین مقاله خلاصه ای از آخرین تحقیقات انجام شده در این زمینه ها ارائه شده است .