سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش آشنایی با تکنولوژیهای نوین بهسازی لرزه ای

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

حسن مقدم – استاد دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این مقاله انواع روشهای مقاوم سازی لرزه ای بطور اجمال مرور شده اند . لرزه خیزی ایران ایجاب می کند که موضوع مقاوم سـازی با اهمیت خاصی دنبال شود . برنامه های اجرا شده در سالهای اخیر موید آن است که مقاوم سازی لرزه ای ساخ تمانهای موجود در ایـران به جد در دستور کار مسئولان قرار گرفته است . در این مقاله ابتدا نگاهی به تاریخجه مقاوم سازی می افکنیم و آنگاه مبانی روش جدید طراحی لرزه ای موسوم به طراحی عملکردی تشریح می گردد . شناخت این مبانی کمک شایانی به درک درست ضـوابط مقـاوم سـازی خواهد نمود . در دنب اله مقاله، انواع سیستمهای مقاوم سازی طبقه بندی و مرور شده اند . کـا ربرد پلیمـر الیـافی، عایقهـای لـرزه ای، انـواع میراگرها و سای ر ادوات لرزه ای از جمله مسائل مورد بحث می باشند . در این مقاله همچنین، نحوه بکارگیری دیـوار برشـی، میانقـاب و سایر روشها برای مقاوم سازی ساختمانهای موجود بویژه ساختمانهای بنایی تشریح شده است .