سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فرزاد شنبه دستجردی – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان
فرزاد حیدری – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان
مرتضی بهمن پور – کارشناسان مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان
اسفندیار مزروعی – کارشناسان مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان

چکیده:

روشهای متعددی برای پاکسازی خاکهای آلوده به آلاینده های آلی و معدنی وجود دارد . پاکسازی خاک به روشهای فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی امکان پذیر می باشد. هدف نهائی این روشها جداسازی، کاهش و تثبیت آلودگی در حد امکان است. به این نکته باید توجه نمود که پاکسازی خاکهای آلوده عمدتاً هزینه بر بوده و همچنین درسطح وسیع قابل بهر ه گیری نمی باشند. یکی از مهمترین روشهایی که در دهه های اخیر به آن توجه زیادی شده است زیست پالاییBioremediation)و به طور خاص گیاه پالاییphytoremediation) است در این مقاله سعی شده روشهای مختف گیاه پالایی ، منابع آلودگی خاک، گیاهان فراانباشت کننده فلزهای سنگین ، محدودیتها و مزیتهای روش گیاه پالایی و تا حدودی بهینه کردن جذب فلزهای سنگین با استفاده از فعالیتهای زراعی پرداخته شود.