سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مریم رسولی – کارشناس ارشد شیمی دریا، سازمان بنادر و دریانوردی، اداره کل ایمنی و حفا
رویا امام – کارشناس ارشد شیمی دریا، سازمان بنادر و دریانوردی، اداره کل ایمنی و حفا

چکیده:

در هر کشوری بنادر، نقش مهمی در تعامل با دیگر کشورها در زمینه تجاری و اقتصادی به شمار می روند. آلودگی نفتی در دریا خطر جدی برای محیط زیست ساحلی و اکوسیستم دریا محسوب و باعث هدررفتن منابع انرژی می شود. آلودگیهای نفتی ناشی از فعالیتهای بندری، حمل و نقل دریایی، حوادث نفتکشهای بزرگ، حفاری چاههای نفت و جنگ، تهدید جدی برای آبهای ساحلی و بندرگاههاست که از جمله پیامدهای آن مخاطرات آتش سوزی در بنادر، آلودگی آبهای ساحلی و آبزیان، برهم زدن اکوسیستم دریایی، بدمنظره کردن محیطهای بندری برای فعالیتهای گردشگری خواهد بود. کنوانسیون بین المللی مقابله و همکاری در برابر آلودگی نفیت در پی حادثه ای که برای نفتکش اکسون والدز پدید آمد در سال ۱۹۹۰ به تصویب سازمان بین المللی دریانوردی رسید و در سال ۱۹۹۵ لازم الاجرا شد هدف اصلی آن اقدام سریع و موثر در صورت وقوع سانحه آلودگی نفتی به منظور جلوگیری از ورود خسارات جبران ناپذیر به کشتیها، تاسیسات دریایی، بنادر، گزارش دهی سوانح آلودگی به نزدیکترین کشور ساحلی توسط واحدهای دریایی – هوایی و تدوین طرح اضطراری مقابله با آلودگی نفتی می باشد پاکسازی لکه نفتی زمانبر مشکل و پرهزینه است و در صورتیکه بتوان لکه نفتی تهدید کننده سواحل را در دریا برطرف نمود. فواید آشکاری وجود دارد.روشهای متفاوتی برای حذف لکه های نفتی از روی آب دریا وجود دارد که شامل روشهای شیمیایی، فیزیکی و بیولوژیکی است.