سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین همایش ملی تجارت الکترونیک

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

محمود سلماسی زاده – عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف
محمدرضا سهی زاده ابیانه – عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این مقاله ما ابتدا به خواص و ملزومات امنیتی سیستمهای پرداخت الکترونیکی اشاره خواهیم کرد. این خواص در بخشهای بعدی مبنای مقایسه بین این سیستمها از نظر امنیتی قرار خواهند گرفت. سپس این سیستمها را دسته بندی می کنیم و از هر دسته، چند نمونه مشهور و پر کاربرد را مختصرا شرح می دهیم. این شرح مختصر صرفا جهت اشنایی خوانندگان با این سیستمهاست. لذا در صورت نیاز بهاطلاعات بیشتر رجوع به مقاله های مرجع، که در پایان همین مقاله ذکر شده است توصیه می گردد. در پایان نیز بین این سیستمها یک مقایسه از نقطه نظر امنیتیانجام میگیرد.