سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس نیروگاههای برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجید جمیل – پژوهشگاه مواد و انرژی
سیدمحمود هاشمی نژاد –
غلامرضا زاهدی – دانشگاه رازی

چکیده:

در این مقاله اهمیت تخمین برق تولیدی نیروگاههای بادی و روشهای مختلف پیشبینی سرعت و جهت باد مطرح میشود. در سالهای اخیر روشهای هوشمند اهمیت ویژهای پیدا کردهاند. روشهای هوشمند تخمین سرعت وجهت باد و مقادیر برق تولیدی از طریق شبکههای عصبی مصنوعی، یکی از پویاترین شیوههای محاسباتی است که می- تواند نتایج قابل قبولی ارائه نمایند. از طرف پژوهشگران اروپایی از سال ۱۹۹۲ به این طرف نرمافزارهای متعددی فراهم شده است که در استفاده از نیروگاههای بادی و اتصال آنها به خط سراسری عملاً کاربرد دارند.